WAARSCHUWING: Waterpijp roken is dodelijk
Verschillende wetenschappelijke studies hebben uitgewezen dat het roken met behulp van een waterpijp even schadelijk of zelfs schadelijker is dan het roken van sigaretten. Het is zelfs zo, dat men bij het roken met behulp van een waterpijp, niet alleen kankerverwekkende chemicali en koolstofmonoxide inademt, zoals bij het roken van sigaretten, maar zelfs zware metalen, afkomstig van het kooltje dat gebruikt wordt als brandstof, inademt. Ook het passief roken is schadelijk. Er bestaat ook geen enkel toestel waarvan bewezen is dat het de schadelijke effecten van de waterpijp enigszinds afneemt of doet verdwijnen. Het gerucht dat zegt dat een waterpijp roken niet of minder schadelijk is dan sigaretten roken, is dus pertinent onwaar.

De waterpijp wordt ook bij ons steeds populairder. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is de waterpijp minstens even ongezond als sigaretten.
In een Israische studie in het Amerikaanse vakblad Pediatrics vergeleken wetenschappers het bloed van waterpijprokers en sigarettenrokers. Daaruit bleek dat de concentratie koolmonoxide bij de waterpijprokers vier keer hoger lag dan bij de sigarettenrokers. Bovendien bevat de waterpijptabak vaak meer nicotine dan de tabakmengsels voor sigaretten. In waterpijptabak zit soms ook wat alcohol, hasj of marihuana.
Ook het Duitse Federale Instituut voor Risicoanalyse (BfR) kwam tot zorgwekkende besluiten. Een roker inhaleert per 'trek' veel meer rook van een waterpijp dan van een sigaret, en rookt ook langer aan een pijp dan aan een sigaret. Zo levert de waterpijp veel grotere hoeveelheden schadelijke stoffen als teer en koolmonoxide, dan een sigaret zonder filter. Waterpijprokers krijgen veel meer kankerwekkende stoffen binnen als arseen, chroom en nikkel. Ook lood komt vele malen meer uit een waterpijp dan uit een sigaret. Jarenlang waterpijp roken kan de longfunctie aantasten en het risico op kanker aan de longen, de blaas en de lippen verhogen, blijkt uit de studies.
Zelfs in vergelijking met mensen die vijftien tot veertig sigaretten hadden gerookt, hadden waterpijprokers beduidend meer koolstofmonoxide en nicotine in hun bloed.

De nicotine, die verslaving veroorzaakt de voornaamste problemen van het waterpijpgebruik. Daarnaast zou het gemeenschappelijk gebruik van de pijp ook de verspreiding van infectieziekten als tuberculose in de hand werken.
Volgens de Studiegroep over de wetgeving van tabaksproducten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) inhaleren rokers dieper (om .hun dosis te hebben.) door het feit dat water een deel van de nicotine weerhoudt. Dit stelt hen bloot aan grotere hoeveelheden kankerverwekkende stoffen en koolstofmonoxide. Volgens de WGO-werkgroep zou 1 uur waterpijp roken ongeveer overeenkomen met het inhaleren van 100 200 sigaretten. Nog altijd volgens dit verslag, vormt dit gebruik een ernstig risico voor de gezondheid voor de actieve of de passieve rokers (in het bijzonder voor zwangere vrouwen); de doorgang door water verwijdert niet de toxische bestanddelen (voornamelijk koolstofmonoxide, zware metalen en kankerverwekkende stoffen, zowel door het verbranden van tabak als door de gloeiende tabak geproduceerd). Deskundigen schatten op deze manier dat het niet gaat om een alternatief voor de sigaret, maar om een gevaarlijkere toegangsdeur tot tabaksverslaving voor jongeren die verleid worden door deze nieuwe verbruikersmanier.

Ten slotte meent het verslag van de WGO dat het feit om de rook in te ademen via een zelfde uiteinde, problemen stelt in verband met het overdragen van ziektes zoals tuberculose of hepatitis. Dit gevaar werd door Franse onderzoekers bestudeerd. Zij isoleerden 74 verschillende bacterie stammen. Volgens de auteurs, "kan het herhaalde gebruik van dezelfde nargileh door verschillende opeenvolgende rokers of tezelfdertijd zonder rekening te houden met het veranderen van pijpje na elk gebruik, verscheidene longinfecties veroorzaken".
Voor meer informatie over waterpijpen en uw gezondheid raden wij het volgende artikel aan: World Health Organization: Waterpipe Tobacco Smoking: Health Effects, Research Needs and Recommended Action by Regulators


Meer informatie kunt u vinden op de waterpijp hyves

Mocht u na onze waarschuwingen toch besluiten om een waterpijp aan te schaffen, lees hier ook de waarschuwingen over het aanschaffen van een waterpijp